Sanitetski vlak

Stanley

Poznati forumaš
Razmišljao sam već ranije bih li ili ne bih otvorio ovu temu, jer je ponešto od toga već rečeno na forumu - ali samo u fragmentima. I danas, kada vrijeme nije baš za penzićke šetnje, odlučih se primiti posla pa što bude.
Vjerujem da većina modelara/maketara/kolekcionara ne smatra sanitetski vlak baš nekim prioritetom za slaganje u vitrinu i/ili trčanje po maketi. Ali vidim da ima i onih kojima nije strana pucnjava i miris baruta na pruzi i oko nje (što sa sobom donosi i ne baš ugodne posljedice), pa evo teme i tko voli nek' izvoli.

Pojam

Sanitetski vlak (eng. ambulance train, hospital train, franc. train sanitaire, njem. lazarettzug, leichtkrankenzug, rus. sanitarnjij poezd) je jedinica sanitetskog transporta smještena u željezničkom vlaku i naročito opremljena za evakuaciju ranjenih/ozljeđenih i oboljelih, kao i njegu i liječenje tijekom prijevoza. Osigurava udoban smještaj, smanjuje štetne posljedice transporta i omogućuje relativno brzo prebacivanje u sanitetske (zdravstvene) ustanove. Također služi za evakuaciju u slučajevima većih elementarnih nepogoda i nesreća s masovnim žrtvama.
Sanitetski vlak najčešće se povezuje s vojnim potrebama i ratnim djelovanjima, ali se koristi(o) i u mirnodopsko vrijeme (npr. za prijevoz ozljeđenih nakon potresa u Skopju 1963. godine).
U novije doba postoje i specijalizirani sanitetski vlakovi za pružanje različitih medicinskih usluga stanovništvu na terenu tj. na željezničkim kolodvorima (Rusija, Indija, Kina).
Pravni položaj sanitetskog vlaka u ratu uređen je Ženevskom konvencijom za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu od 12. kolovoza 1949. Prema odredbama ove konvencije svi transporti ranjenika i bolesnika moraju biti obilježeni vidljivim znakom Crvenog križa.

Vrste i sastav

Postoje dvije vrste sanitetskih vlakova: stalni i improvizirani.
Stalni imaju specijalno građene ili (češće) adaptirane:
- vagone s operacijskom salom i previjalištem
- vagone za smještaj ranjenih i oboljelih
- vagone za kuhinju
- vagone za ljekarnu
- vagone za praonicu
- vagone za smještaj osoblja
- vagone za smještaj posteljne i ostale opreme
Od osoblja imaju zapovjednika vlaka - liječnika, ljekarnika, logističara, timove za pružanje općemedicinske i specijalističke pomoći, te bolničare.
Improvizirani se sastavljaju prema potrebi, od raspoloživih vagona iz voznog parka (putničkih i teretnih) koji se u tu svrhu provizorno adaptiraju.
Prema potrebi mogu se formirati i sanitetski vlakovi za kupanje i dekontaminaciju vojnog osoblja, te dezinfekciju i dezinsekciju.

Od početaka do Drugog svjetskog rata

Od samih početaka željezničkog prometa ovaj novi oblik prijevoza počeo se koristiti i u vojne svrhe, između ostalog za evakuaciju ranjenika i bolesnika.
U početku su za sanitetski transport korišteni pojedinačni vagoni. Već u Krimskom ratu (1853.-1856.) i Talijanskom ratu za ujedinjenje (1859.) pojavili su se prvi sanitetski vlakovi. Njihova uloga postala je još izraženija u Američkom građanskom ratu (1861.-1865.), Prusko-austrijskom ratu (1866.) i Njemačko-francuskom ratu (1870.-1871.). Nijemci su osim stalnih formirali i polustalne i pomoćne sanitetske vlakove, sa po 120-150 ležaja i 240-300 mjesta za sjedeće ranjenike i bolesnike. U Rusiji je 1876. izdana Uredba o vojnosanitetskim vlakovima, koji su prvi put korišteni u Rusko-turskom ratu 1877.-1878.
U Francuskoj su krajem XIX. stoljeća također postojali stalni i improvizirani sanitetski vlakovi. Stalni su imali 23 specijalno građena vagona za prijevoz najtežih ranjenika i bolesnika, a improvizirani do 40 zatvorenih teretnih vagona kojima su dodavani specijalni privremeni uređaji i rasvjeta.
U Prvom balkanskom ratu srpska vojska imala je tri sanitetska vlaka: dva na pruzi Beograd - Ristovac i jedan na uskotračnoj pruzi Stalać - Užice. Od osoblja je svaki vlak imao liječnika - sanitetskog oficira (ujedno i zapovjednik vlaka), liječničkog pomoćnika, ljekarnika, podoficira i 24 bolničara. Vlak je mogao primiti 200-400 sjedećih i 180-200 ležećih ranjenika i bolesnika. U listopadu 1914. formirana su još dva sanitetska vlaka.
U I. SR francuska vojska imala je 7 stalnih sanitetskih vlakova sa po 23 vagona i nekoliko improviziranih sa po 40 vagona. Osim toga koristila je i oko 200 polustalnih vlakova, pogodnih za prijevoz većeg broja ranjenika i bolesnika (u jednoj turi mogli su evakuirati do 80.000 ljudi). U ruskoj vojsci stalni sanitetski vlakovi podijeljeni su na poljske i pozadinske. Poljski su korišteni u blizini bojišnice, a pozadinski za evakuaciju na dulje relacije tj. u unutrašnjost zemlje.
Između dva svjetska rata vojska kraljevine Jugoslavije predviđala je ratnim planom formiranje nekoliko sanitetskih vlakova. Vlakovi normalnog kolosjeka imali bi po 20, a uskog kolosjeka po 10 vagona. Pomoćni sanitetski vlakovi na prugama normalnog kolosjeka imali bi po 27 vagona.

Sanitetski vlak u Francuskoj 1917.:


Sanitetski vlak u Rusiji, njemačka ratna razglednica iz I. SR:


Drugi svjetski rat

U SSSR su postojali stalni, privremeni i tzv. leteći sanitetski vlakovi. Stalni su formirani od 17-18 specijalno uređenih putničkih vagona, od kojih je 10 bilo predviđeno za smještaj ranjenika i bolesnika. Ostali su bili predviđeni za previjalište s ljekarnom, osoblje, izolator, hladnjaču, skladište, elektroagregat i kuhinju. Stalni sanitetski vlakovi korišteni su za evakuaciju ranjenika i bolesnika iz bolničkih baza frontova (grupa armija) u unutrašnjost zemlje. Privremeni su korišteni za prijevoz na kraćim relacijama, u području armija i frontova, a u sastavu su imali stalni i privremeni dio (30-40 putničkih ili teretnih vagona opremljenih nosilima, madracima i sredstvima za njegu). Leteći sanitetski vlakovi, sastavljeni od običnih adaptiranih vagona, korišteni su u područjima armija i frontova za evakuaciju na kratkim razdaljinama (do 1 dan).
Britanska vojska je za potrebe ekspedicijskih snaga u Francuskoj i Belgiji (1939.-1940.) koristila stalne sanitetske vlakove, kao i improvizirane od vagona u redovitom prometu. Na svaku diviziju angažiranu u borbi dolazio je po jedan sanitetski vlak. Nakon iskrcavanja u Normandiji Britanci su koristili tri tipa sanitetskih vlakova: za evakuaciju civilnih ranjenika i bolesnika iz bombardiranih gradova, za prijevoz ranjenika i bolesnika koji su stizali sa prekomorskih ratišta, te za potrebe britanskih, kanadskih i američkih ekspedicijskih snaga u prekomorskim zemljama.
U njemačkoj vojsci postojali su specijalni sanitetski vlakovi za ležeće ranjenike i bolesnike, laki sanitetski vlakovi za sjedeće ranjenike i bolesnike, te pomoćni sanitetski vlakovi za koje su najčešće korišteni povratni teretni vlakovi.

Njemački sanitetski vlak na Istočnoj fronti 1941.:


Sanitetski vlak US Army u Napulju 1944.:


Saveznički sanitetski vlak na nepoznatoj lokaciji (Francuska, Britanija?) 1944.:
 

Attachments

Stanley

Poznati forumaš
Tri fotografije očuvanog (djelomice) sanitetskog vlaka US Army iz Drugog svjetskog rata, The Army Medical Museum u Fort Sam Houston, San Antonio, Texas (Foto Robert S. Gillespie):
Poslije Drugog svjetskog rata

Većina zemalja s razvijenom željezničkom mrežom ima u pričuvi sanitetske vlakove (stalni) i/ili pripremljene planove za adaptiranje vagona i formiranje sanitetskih vlakova u slučaju potrebe.

Nekoliko fotografija sanitetskog vlaka Bundeswehra u Osnabrücku (snimke iz 2008.):Koga zanima sastav vlaka neka otvori ovaj link:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Categ ... Bundeswehr)?uselang=de
 

Attachments

Stanley

Poznati forumaš
Evo i treće:


Talijanski sanitetski vlak u pričuvi, poslije II. SR:


Modeli

Surfajući godinama po internet stranicama u potrazi za budućim ''kućnim ljubimcima'' primijetio sam da je više proizvođača nudilo mini-garniture ili pojedinačne vagone sanitetskih vlakova. Za ovu priliku sam na brzinu izdvojio tri mini-garniture H0 iz Epohe I, proizvođač je Fleischmann:
Ako bude zainteresiranih za ovu temu (a vjerujem da će se ponetko naći), široko vam polje za dopune i komentare. ;)
 

Attachments

Davor

Veteran foruma
Prvi sanitetski voz za potrebe NOV i POJ izrađen je još u septembru
1941. u oslobođenom Užicu (lokomotiva i nekoliko prepravljenih vagona u koje su bili ugrađeni kreveti i drugi uređaji), a korišćen je za evakuaciju ranjenika iz partizanskih odreda koji su napadali Višegrad.

Na osnovu odluke SOVŠ, od 30. oktobra 1944. »da se izgradi sanitetski transport, posebno sanitetski vozovi«, u novembru 1944. počela je da radi grupa stručnjaka koja je sastavila prvi sanitetski voz, dovršen u železničkoj radionici u Smederevskoj Palanci. Prva vožnja tog voza s ranjenicima bila je 15. decembra 1944. od Beograda do Smedereva.

U Petrovgradu (sada Zrenjanin) 21. decembra 1944. osposobljen je sanitetski voz br. 1 Vojne oblasti
Vojvodine, sa 3 vagona sa »naročitim« nosilima za 42 ležeća ranjenika, i 4 putnička vagona za ukupno oko 200 sedećih lakših ranjenika. Krajem 1944. radila su dva sanitetska voza u oslobođenim delovima Srbije i dva u Vojvodini. Posebna poteškoća u korišćenju tih vozova bila je u tome što su železničke pruge na kojima su oni upotrebljeni bile odvojene velikim rekama bez mostova.
Tako je bilo i kada su improvizovana još dva sanitetska voza u Baranji i u Mačvi. Zbog toga se moralo manevrisati prebacivanjem sanitetskih vozova preko Dunava trajektom.
Zbog nepostojanja celovitih podataka o broju ranjenika i bolesnika iz jedinica JA evakuisanih sanitetskim vozovima, zanimljiv je podatak da je za 10 dana (krajem januara i početkom februara 1945. sanitetskim vozom samo preko železničke stanice Sremska Mitrovica, evakuisano u pozadinu 8.246 teških i srednje teških ranjenika.

U okviru priprema za početak završne ofanzive jedinica JA, na prilazima armijskim prostorijama 1, 2. i 3. armije i u pozadini, bilo je pripremljeno i funkcionisalo ukupno 10 sanitetskih vozova. Svaki od njih je mogao odjednom da preveze po 100-126 ležećih i 200-250 sedećih ranjenika, odnosno bolesnika, a u svakom tom vozu radilo je oko 30-35 lica sanitetkog osoblja.
 

Attachments

Stanley

Poznati forumaš
Sky kaže:
Nešto friško od modela imamo i LS Models ambulantna kola (LSM 49140)
To je vjerojatno bio vagon za prehlađene generale, ili generale koji su od trte dobili dijareju. >:)
Šala mala, no hard feelings. Nego, kad već raspravljamo u ovoj temi i vidimo neke modele, palo mi je na pamet da se sanitetski vlak može kompletirati i u vlastitoj režiji (naravno, oni koje zanima tako nešto i koji imaju u kolekciji dovoljno modela za ''trošiti'' u ovu svrhu). Vagone s ležajevima za ranjenike/bolesnike bolje je nabaviti od proizvođača, ali se garnitura može dopuniti ponekim putničkim vagonom za osoblje i sjedeće ranjenike/bolesnike, prtljažnim vagonom i teretnim vagonom za skladište. Dovoljno je na vagone staviti oznake Crvenog križa, dodati ih kupljenom setu i eto lijepog sanitetskog vlaka.
P.S. Čini mi se da je garniture sanitetskog vlaka i/ili pojedinačne vagone (sve sa 4 osovine, dakle odgovaralo bi II. SR) proizvodio Liliput, ali ih na internetu nisam našao. :??:
 

Davor

Veteran foruma
Stanley kaže:
Nego, kad već raspravljamo u ovoj temi i vidimo neke modele, palo mi je na pamet da se sanitetski vlak može kompletirati i u vlastitoj režiji...
Preduhitrio si me sa istom idejom. ;)
Prerada u vlastitoj režiji nije veliki problem zavisno od toga šta želite. Postoje dve vrste sanitetskih vozova:

1. Planski pravljene kompozicije za slučaj rata (ili druge nepogode) sa posebnim oznakama kola, domicilom itd. Prerada u takvu kompoziciju značila bi insistiranje na prototipu i mnogo zahtevniji rad.

2. Ad hoc kompozicije nastale su usled trenutne potrebe i nedostatka optimalnih sanitetskih garnitura i sastoje se, kao što se vidi iz mog prethodnog posta, od prepravljanih putničkih i teretnih vagona. Za razliku od planskih, gde su simboli Crvenog krsta uredno i precizno postavljeni prilikom proizvodnje, na ad hoc kompozicijama ti simboli su uglavnom farbani ručno, nekad sa više ili manje veštine i preciznosti.
Nezaobilazan detalj su bele zavese kao i u svakoj bolnici. ;)
 

Davor

Veteran foruma
Postavlja se pitanje da li u sastavu sanitetske kompozicije može ili ne sme da bude oružana pratnja, borbeno vozilo, PVO sistem i slično kao na donjoj slici.

http://www.schnitzler-aachen.de/Modellb ... ettzug.htm

Odgovor je dvostruk. I može i ne može.

"Stalne ustanove i pokretne sanitetske jedinice sanitetske službe ne mogu ni u kojoj prilici biti predmet napada, nego će ih strane u sukobu u svako doba poštovati i štititi..." (ŽENEVSKA KONVENCIJA O POBOLjŠANjU POLOŽAJA RANjENIKA I BOLESNIKA
U ORUŽANIM SNAGAMA U RATU, od 12. avgusta 1949.
, čl. 19)


"Zaštita koju uživaju stalne ustanove i pokretne sanitetske jedinice sanitetske službe može prestati samo ako se one upotrebe, pored njihovih humanih dužnosti, za vršenje radnji štetnih po neprijatelja.
Ipak, zaštita prestaje tek posle upućivanja obavezne opomene, koje će u svima pogodnim slučajevima ostaviti razuman rok i tek pošto ta opomena ostane bez dejstva." (čl. 21)

Neće se smatrati kao radnje koje lišavaju neku sanitetsku jedinicu ili ustanovu zaštite obezbeđene
članom 19: činjenica da je osoblje jedinice ili ustanove naoružano i da upotrebljava svoje oružje radi
sopstvene odbrane ili radi odbrane svojih ranjenika i bolesnika; činjenica da, u nedostatku naoružanih bolničara, jedinicu ili ustanovu čuva odeljenje vojnika, straža ili oružana pratnja; činjenica da se u jedinici ili ustanovi nalazi lično oružje ili municija oduzeti ranjenicima i bolesnicima a koje još nije predato nadležnoj službi, etc. (čl. 22, st. 1, 2, 3)
 

Attachments

Stanley

Poznati forumaš
Davor kaže:
Postavlja se pitanje da li u sastavu sanitetske kompozicije može ili ne sme da bude oružana pratnja, borbeno vozilo, PVO sistem i slično kao na donjoj slici.
Najnužnija oružana pratnja (s lakim pješačkim oružjem) da, ali teška oružja kao na slici ne. Sanitetski vlak koji si prikazao doima se kao borbeno sredstvo i time je legitiman cilj za protivničku stranu.
Sanitetski vlak zaštićen je međunarodnim konvencijama i ne smije se napadati. Korištenje oznaka Crvenog križa za borbena djelovanja, te za transport (čitaj švercanje) municije i/ili drugog ratnog materijala, u međunarodnom ratnom pravu spada u kategoriju koja se zove perfidija (= nedopušteno ratno lukavstvo).
Druga je stvar jesu li i u kojoj mjeri u dosadašnjim ratovima zaraćene strane koristile oznaku Crvenog križa, uvjetno rečeno, ''nenamjenski''. Jedan tipični primjer perfidije vidimo u filmu ''Valter brani Sarajevo'' (to je onaj film gdje su Bata i Smoki pobili više Nijemaca nego Prva proleterska divizija u čitavom ratu >:) ), u kojem Nijemci koriste sanitetski vlak za prijevoz goriva Grupi armija E. Priča je naravno izmišljena za potrebe filma, no ne bi valjalo ići previše Off Topic.
Zaključak: sanitetski vlak bez ikonografije koja puca. ;)
 

Stanley

Poznati forumaš
Davor kaže:
Mogli su biti malo maštovitiji pri slaganju ove filmske garniture. Kravlji vagon = salonwagen. *<green: . Tu bi pasao neki putnički vagon. Jednako i za osoblje i oružanu pratnju. Ostalo bi dovoljno vagona za bačve benzina.
 

Podržite rad foruma

Ako želite da pomognete radu foruma i portala malezeljeznice.net, možete da donirate i na taj način doprinesete radu foruma i portala u punom kapacitetu ( Detaljnije o donacijama ).

Iznos donacije
Korisnicko ime sa foruma
Ako ste već donirali i više ne želite da imate pretplatu na godišnju ili mjesecnu donaciju, istu možete otkazati klikom na donji gumb:

Na vrh